Deze website maakt gebruik van Cookies.

Bushra El-Turk

Centrale artiest All Arias praat over haar creaties

Portret Bushra El Turk c Kurt Van der Elst
  • vr, 28.04 – 19:00
    Concertgebouw Brugge
    Gratis

Ontdek de zeven­de com­po­si­tie in de Angel Series, geïn­spi­reerd door Luc Tuymans

Gratis met een tic­ket voor Woman at Point Zero

Welkom op het klei­ne the­a­ter tus­sen mijn oren’, lezen we op de site van de Londense com­po­nis­te Bushra El-Turk. Haar muziek is door­dron­gen van the­a­tra­le geba­ren, ritu­e­len en intri­ge­ren­de kleur­com­bi­na­ties. In haar trans­cul­tu­re­le pro­jec­ten gaan wes­ter­se en oos­ter­se muziek­tra­di­ties naad­loos in elkaar over en wor­den de gren­zen tus­sen tra­di­ti­o­ne­le speel­tech­nie­ken, impro­vi­sa­tie en heden­daag­se klan­ken opge­he­ven. De cen­tra­le artiest van All Arias schreef boven­dien Vane, het zeven­de en aller­laat­ste werk voor de Angel Series van het Concertgebouw. Vergezel ons en Luc Tuymans’ engel voor Bushra El-Turks creatie!