Deze website maakt gebruik van Cookies.

Harawi, chant d'amour et de mort

Julia Bullock / American Modern Opera Company

Harawi
  • vr, 05.05 – 20:00
    De Singel Antwerpen

De Franse com­po­nist Olivier Messiaen maak­te met Harawi een ont­roe­ren­de cyclus van twaalf lie­de­ren voor sopraan en pia­no. De cyclus ont­leent zijn naam aan een Peruviaans gen­re van lief­des­lied­jes die, zoals in de mythe van Tristan en Isolde, de onmo­ge­lij­ke en dode­lij­ke lief­de bezin­gen. Dat Messiaens vrouw in die peri­o­de snel ach­ter­uit­ging door ziek­te, maakt de cyclus des te aan­grij­pen­der. Het bij­zon­de­re is dat de com­po­nist deze Chant d’a­mour et de mort niet alleen op een Franse tekst zet­te, maar er ook klan­ken van­uit de Quechuataal in verwerkte. 

Onder bege­lei­ding van pia­nist Conor Hanick zingt Julia Bullock de Peruviaanse klank­na­boot­sin­gen en de Franse lief­des­tek­sten. De musi­ci wor­den op het podi­um ver­ge­zeld door dan­sers van de American Modern Opera Company, die de lie­de­ren tot leven bren­gen met hun cho­re­o­gra­fie. Samen ver­tel­len ze een com­plex ver­haal waar­in stem en lichaam onlos­ma­ke­lijk met elkaar ver­bon­den zijn.

SOPRAAN Julia Bullock PIANO Conor Hanick REGIE Zack Winokur CHOREOGRAFIE, DANS Bobbi Jene Smith, Or Schraiber LICHTONTWERP John Torres SOUND DESIGN Mark Grey PRODUCER Cath Brittan

PRODUCTIE Julia Bullock / American Modern Opera Company COPRODUCTIE DE SINGEL, Aix-en-Provence Festival, American Modern Opera Company (Cambridge)