Deze website maakt gebruik van Cookies.

All Arias is een fes­ti­val voor muziek­the­a­ter uit bin­nen- en bui­ten­land. Culturele part­ners uit Brugge, Gent en Antwerpen slaan de han­den in elkaar voor een mee­sle­pend en geva­ri­eerd pro­gram­ma. In deze fes­ti­va­le­di­tie staan lite­rai­re klas­sie­kers en gro­te ver­ha­len uit ver­schil­len­de con­ti­nen­ten cen­traal. Ze ver­tel­len over uit­bui­ting en onge­lijk­heid en bezin­gen tege­lijk een uni­ver­se­le zoek­tocht naar vrij­heid en recht­vaar­dig­heid. Zo tra­ceert Untold de roots van het Assepoester-ver­haal tot in het China van de 9de eeuw, ter­wijl de AfrOpera’ The Golden Stool een ode brengt aan Nana Yaa Asentawaa, de aan­voer­ster van het Ashanti-ver­zet tegen Groot-Brittannië. De ope­ra Woman at Point Zero is geba­seerd op de gelijk­na­mi­ge femi­nis­ti­sche klas­sie­ker van de Egyptische schrij­ver Nawal El Saadawi en de fami­lie-ope­ra Kruistocht heeft het over kin­der­sla­ver­nij en migra­tie. Deze edi­tie van All Arias dom­pelt het publiek onder in een calei­do­scoop van oos­ter­se en wes­ter­se muzi­ka­le tra­di­ties, van Afrikaanse gezan­gen en Europese avant­gar­de, van tra­di­ti­o­ne­le volks­in­stru­men­ten en de elec­trop­unk van de Compact Disk Dummies. 

Partners:
Concertgebouw Logo pos PMS
Logo DE SINGEL
LO Dlogozw
Logo transparant background red
OBV PRIMARY stacked POS CMYK
Mediapartners:
De standaard nieuw logo
Knack