Deze website maakt gebruik van Cookies.

Woman at Point Zero

LOD Muziektheater / Laila Soliman & Bushra El-Turk

Woman at point zero
 • vr, 21.04 – 20:00
  De Singel Antwerpen
 • za, 22.04 – 20:00
  De Singel Antwerpen
 • wo, 26.04 – 20:00
  Vooruit Gent
 • vr, 28.04 – 20:00
  Concertgebouw Brugge

Woman at Point Zero is een nieu­we, mul­ti­me­di­a­le ope­ra die geba­seerd is op de gelijk­na­mi­ge roman van de Egyptische schrij­ver en femi­nist Nawal El Saadawi. Twee vrou­wen ont­moe­ten elkaar een dag lang in de gevan­ge­nis: Fatma, een self­ma­de femi­nist en acti­vist die werd ver­oor­deeld voor dood­slag, en Sama, een jon­ge, ambi­ti­eu­ze docu­men­tai­re­maak­ster die Fatma’s ver­haal wil ver­tel­len. Ze delen hun her­in­ne­rin­gen, erva­rin­gen en diep­ste gehei­men. Aanvankelijk heerst veel wan­trou­wen, maar al snel krij­gen nieuws­gie­rig­heid en soli­da­ri­teit de boven­hand en een inten­se vriend­schap ontstaat.

Componist Bushra El-Turk, regis­seur Laila Soliman, libret­tist Stacy Hardy en sce­no­graaf en film­ma­ker Bissane Al Charif ver­tel­len een uni­ver­seel ver­haal over uit­bui­ting, opof­fe­ring en een niet-afla­ten­de zoek­tocht naar vrij­heid. Onder lei­ding van diri­gent Kanako Abe weer­klinkt een bij­zon­de­re mix van wes­ter­se en oos­ter­se muzi­ka­le tra­di­ties, uit­ge­voerd door muzi­kan­ten van over de hele wereld met tra­di­ti­o­ne­le fol­k­in­stru­men­ten.

REGIE Laila Soliman LIBRETTO Stacy Hardy SCENOGRAFIE & VIDEO DESIGN Bissane Al Charif & Julia König DIRIGENT Kanako Abe ZANG Dima Orsho & Carla Nahadi Babelegoto ENSEMBLE Ensemble ZAR (tae­gum, accor­de­on, blok­flui­ten, krom­hoorn, fuja­ra, duduk, kaval, shō, kaman­cha, cel­lo)

PRODUCTIE LOD muziek­the­a­ter COPRODUCTIE All Arias Festival (Concertgebouw Brugge, DE SINGEL Antwerpen, Opera Ballet Vlaanderen & Muziektheater Transparant), Royal Opera House London, Shubbak Festival London, Festival d’Aix-en-Provence, Britten Pears Arts & Grand Théâtre de Luxembourg